За кадром девушка идет :)

Куско, Перу.
Июль, 2008.

Cusco