Обед в ресторане "Petit food and tales".

Валенсия, Испания.
Сентябрь, 2012.

Granada